MENU

Kesalahan Biasa

  • Meletakkan barang / benda yang digunakan untuk berhubungan dengan trednya ditempat awam menyebabkan halangan. Seksyen 46 (1) (d)
  • Menyebabkan kenderaan berhenti dimana-mana siar kaki menyebabkan halangan. Seksyen 46(1)(g)
  • Telah menyebabkan dibuang sampah sarap di tempat awam. Seksyen 47 (1) (a)
  • Menjatuhkan/ menumpah/ memberdebu/pasir tanah/ tanah liat/ batu/ rumput kering/ habuk kayu/ sampah dari sesuatu kenderaan bergerak/ berhenti di sesuatu tempat awam. Seksyen 47(1)(e)

Pautan Laman