MENU

Kadar Kompaun

Bil  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
1  Halangan Lori dan Bas 250.00
2  Halangan Kereta 100.00
3  Halangan Motorsikal 80.00
4  Halangan Motorsikal (angkut/pindah) 120.00
5  Jagaan/ kawalan motor yang disita 10.00/ sehari
6  Halangan Motorsikal (Dalam Pasar) 100.00
7  Kesalahan Individu (Buang Putung Rokok, Kertas & Sampah dari 
 kenderaan)
150.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Vandalisme
UUK  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
3(a)
 Menulis/melukis/mengecat/menyembur/menanda/mencakar/mencalar
 /mengukir apa-apa perkataan/slogan/karikatur/simbol di atas harta 
 Majlis
RM 250.00
3(b)
 Memasang/melekatkan/menampalkan/menunjukkan/mempamerkan
 apa-apa jua poster/pelekat/iklan/surat tempelan/notis/kertas/dokumen
 diatas harta Majlis;
RM 250.00
3(c)
 Menggantung/menyangkut/menaikkan/meletakkan/mempamerkan 
 apa-apa bendera/panji-panji bendera/banting/sepanduk/apa-apa
 perkataan lain di atas harta Majlis
RM 250.00
3(d)
 Memaku/mengikat/menyimpul/merantai apa-apa benda ke atas harta
 Majlis
RM 250.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Tandas Awam
Bil  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
3(a)
 Telah didapati membuang sampah/meludah/membuang air kecil/air
 besar di atas lantai kecuali dalam bekas/ruang yang disediakan
RM 250.00
3(c)
 Telah didapati merosakkan/memindahkan apa-apa barang dalam
 tandas
RM 250.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Iklan
UUK  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
8
 Telah mempamerkan/mendirikan iklan tanpa lesen yang dikeluarkan
 oleh Majlis
RM 250.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari
UUK  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
3
 Telah mengendalikan/mendirikan/meletakkan gerai pasar
 malam/sehari tanpa lesen yang dikeluarkan oleh Majlis
RM 250.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Tred / Perindustrian / Kilang / Perniagaan
UUK  Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
3
 Telah menjalankan perniagaan/menggunakan mana-mana
 tempat/premis tanpa suatu lesen yang dikeluarkan oleh Majlis
RM 250.00
16
 Sebagai pemegang lesen telah tidak menjaga/menyenggara premis
 dalam keadaan baik dan bersih
RM 250.00

 

Kesalahan-Kesalahan yang boleh di kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Penjaja
UUK Kesalahan Ringgit Malaysia (RM)
3
 Telah bertindak sebagai penjaja/gerai tanpa lesen yang dikeluarkan
 oleh Majlis
RM 250.00
5
 Telah tidak mematuhi syarat lesen yang ditetapkan oleh Majlis
RM 250.00

Pautan Laman