MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA/

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT :

 

BAHAGIAN PELESENAN

 1. Keputusan Permohonan Lesen Perniagaan Berisiko Tinggi 14 Hari

JABATAN KEWANGAN

 1. Proses pembayaran Bil 14 Hari

BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN

 1. Permohonan Pelan sambungan dan ubahsuai Bangunan Rumah Teres sesebuah 5 Hari
 2. Permohonan Pelan Sambungan dan Ubahsuai Bangunan sesebuah 14 Hari
 3. Permohonan Pelan pembinaan bangunan Sesebuah 21 Hari
 4. Permohonan bangunan bengkel, Kilang dan Gudang 14 Hari

JABATAN KEJURUTERAAN

 1. Permohonan Kerja Tanah 14 Hari
 2. Permohonan Pelan Jalan dan parit 14 Hari

BAHAGIAN LANDSKAP

 1. Permohonan Pelan Lanskap 14 Hari

BAHAGIAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

 1. Perakuan Pelan Tatatur 7 Hari

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 1. Proses Penyusunan, pemakluman, dan keputusan permohonan ke mesyuarat OSC 14 Hari

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 1. Pengeluaran Bil Cukai Taksiran Sebelum  15 Januari &     15 Julai  setiap tahun

Piagam Pelanggan ini dikira bermula daripada tarikh permohonan di daftarkan

PIAGAM PERKHIDMATAN SOKONGAN

 1. Keputusan Permohonan Lesen Perniagaan Tidak Berisiko Tinggi 24 Jam
 2. Pengesahan Penerimaan Aduan 2 Hari
 3. Pengurusan Aduan Awam (Penyelesaian aduan selain permohonan) 14 Hari
 4. Penyelesaian Aduan (Tidak Termasuk Aduan yang Memerlukan peruntukan dan keputusan mesyuarat) (SPB-PBT 3.2 (vii) ) 3 Hari
 5. Pengeluaran sijil perakuan penubuhan JMB 3 Hari

Piagam Pelanggan ini dikira bermula daripada tarikh permohonan di daftarkan

Pautan Laman