MENU

Objektif MPHTJ

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya ditubuhkan untuk merancang, membangunkan dan menyediakan khidmat perbandaran berkonsepkan Bandar Teknologi Hijau selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

Dasar Kualiti MPHTJ

  • Mengutamakan Kepuasan Pelanggan serta komited untuk memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti, Akta, Undang-Undang Kecil, Peraturan dan Dasar yang telah di tetapkan
  • Sentiasa Berusaha meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan cemerlang selaras dengan Program Transformasi Nasional untuk memperkasakan perkhidmatan awam.
  • Menyokong Perlaksanaan konsep Negeri Bandar Teknologi Hijau.
  • Membuat Kajian semula terhadap keberkesanan dasar dan objektif kualiti dari semasa ke semasa.

 

Pautan Laman