MENU

Slogan

Bandaraya Pintar

Visi MPHTJ:

Memperkasakan Perbandaran Berteraskan Sustainable Development Goals 2030

Misi MPHTJ:

Peneraju Perbandaran Rendah Karbon, Tadbir Urus Perkhidmatan Berkualiti dan Berinovatif Demi Kesejahteraan Komuniti

Pautan Laman