MENU

Syarat-Syarat Penyertaan

SYARAT PERTANDINGAN REKA CIPTA LOGO ZOO & TAMAN BURUNG MELAKA MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA

SPESIFIKASI REKA BENTUK LOGO
1. Reka bentuk logo mestilah baru dan asli serta tidak mengandungi unsur atau elemen yang dianggap sensitif dan boleh menyinggung sensitiviti mana-mana pihak. 2. Reka bentuk logo perlu diberikan penekanan mengikut "Wildlife Meets Nature" disamping mengambil kira aspek konservasi/ pemuliharaan. 3. Setiap reka cipta logo hendaklah mempunyai unsur dan elemen gabungan Zoo Melaka dan Taman Burung Melaka. 4. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tuntutan daripada pihak ketiga. Penyertaan juga akan terbatal sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli/ciplak. 5. Logo hendaklah dihasilkan menggunakan kertas bersaiz A4 (ukuran 210 mm x 297 mm) berwarna putih dalam komputer grafik dan dilekatkan pada kertas tebal atau mounting board dan juga dihantar bersama softcopy menggunakan format Adobe Illustrator (A.I.) atau JPEG dengan resolusi minimum adalah 1280 x 960 atau menggunakan software terkini yang bersesuaian melalui CD. 6. Keterangan atau penjelasan mengenai reka bentuk logo, simbol serta warna yang digunakan hendaklah diberikan. 7. Reka bentuk logo hendaklah ringkas, menarik, jelas, dan kemas.

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN
1. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia. 2. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan. 3. Idea, konsep dan penerangan berkaitan logo dan tema yang diperoleh serta hasil karya logo dan tema yang disertakan dalam pertandingan ini adalah hasil usaha sendiri yang asli dan tidak pernah diterbitkan, disiarkan, digunakan, ditiru, diciplak dan diambil daripada mana-mana pihak atau hasil kerja orang lain mahupun dari luar negara. 4. Semua logo ciptaan peserta yang diterima oleh Urus Setia Pertandingan Reka Cipta Logo Zoo dan Taman Burung Melaka akan menjadi hak milik Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya sepenuhnya dan peserta tiada hak ke atas logo tersebut selepas pertandingan ini. 5. Segala kos untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tanggungan peserta sendiri.

6. Penyertaan akan DIBATALKAN secara serta-merta jika peserta melanggar peraturan ini dan
akan bertanggungjawab jika terdapat sebarang tuntutan atau apa jua tindakan oleh mana-
mana pihak berkaitan logo ini.

7. Pastikan di sebelah atas kiri sampul tertulis Pertandingan Reka Cipta Logo Zoo & Taman
Burung Melaka’.

BENTUK PENILAIAN

a. Penilaian akan dilakukan terhadap semua penyertaan yang diterima daripada peserta yang
menyertai pertandingan ini.

b. Penilaian akan dijalankan melalui penelitian terhadap reka bentuk dan penjelasan reka bentuk
logo yang dihantar kepada Urus Setia Pertandingan.

PANEL PENILAI

a. Penilaian akan dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilai yang dibentuk oleh Pihak Majlis
Perbandaran Hang Tuah Jaya.

b. Semua penyertaan adalah tertakluk kepada keputusan MUKTAMAD oleh Panel Penilai Majlis
Perbandaran Hang Tuah Jaya.

c. Panel Penilai Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya berhak untuk membatalkan penyertaan
sekiranya didapati peserta tidak mematuhi mana-mana syarat yang dinyatakan.

d. Panel Penilai Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya juga berhak untuk mengubahsuai dan
meminda reka bentuk logo sekiranya perlu.

e. Logo yang terpilih akan diguna pakai dan menjadi hak milik Majlis Perbandaran Hang
Tuah Jaya.

HADIAH

a. Pemenang akan menerima wang tunai seperti berikut:-

e Pertama : RM 3,000

e 5 Saguhati : RM 200
Pemenang juga akan menerima tiket masuk Zoo Melaka dan Taman Burung Melaka
(2 dewasa dan 2 kanak-kanak)

c. Semua pemenang akan dimaklumkan oleh pihak Urus Setia melalui telefon atau surat. Nama
pemenang turut akan dimuatnaik di dalam laman sosial Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

d. Majlis penyampaian hadiah akan dilakukan dalam satu majlis yang akan dimaklumkan
kemudian.

Muat Turun BORANG PENYERTAAN DI SINI