MENU

BIL

ARAS

KEKOSONGAN

NO.LOT

KELUASAN
(KP)

JENIS PERNIAGAAN
(Pejabat/Ruang Niaga/Kiosk/Lot Kedai

CATATAN

 

1.

 

Besmen

 

1

 

B05

 

668.00 kp

 

Ruang Niaga

 

Tawaran Terbuka

2.

Besmen

1

KB07

120.00 kp

Kiosk

Tawaran Terbuka

3.

Besmen

1

KB08

120.00 kp

Kiosk

Tawaran Terbuka

4.

Besmen

1

KB12

100.00 kp

Kiosk

Tawaran Terbuka

5.

Besmen

1

KB13

100.00 kp

Kiosk

Tawaran Terbuka

6.

Besmen

1

KB14

100.00 kp

Kiosk

Tawaran Terbuka

7.

Aras Bawah

 

1

G1

3,125.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

8.

Aras Bawah

1

G6

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

9.

Aras Bawah

1

G7

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

10.

Aras Bawah

 

1

G9

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

11.

Aras Bawah

1

G10

383.23 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

12.

Aras Bawah

 

1

G11

190.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

13.

Aras Bawah

1

G12

189.84 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

14.

Aras Bawah

1

G13

491.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

15.

Aras Bawah

1

G13A

551.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

16.

Aras Bawah

 

1

G15

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

17.

Aras Bawah

1

G16

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

18.

Aras Bawah

1

G17

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

19.

Aras Bawah

1

G18

380.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

20.

Aras Bawah

 

1

G21

187.45 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

21.

Aras Bawah

1

G22

1505.45 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

22

Aras Bawah

1

G23

360.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

23.

Aras Bawah

1

G23 A

1229.46 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

24.

Aras Bawah

 

1

G27

1070.92 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

25.

Aras Bawah

1

G28

676.00 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

26.

Aras Bawah

1

G29B

46,541.67 kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

27.

Aras Bawah

1

KG04

8’x10’ kp

Lot kedai

Tawaran Terbuka

28.

Side Walk

1

SW01

1,000.00 kp

Ruang Niaga

Tawaran Terbuka

29.

Side Walk

1

SW2

1,000.00 kp

Ruang Niaga

Tawaran Terbuka

30.

1st Floor

1

F2

781.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

31.

1st Floor

1

F3

380.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

33.

1st Floor

1

F5

 

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

34.

1st Floor

1

F6

754.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

35.

1st Floor

1

F7

380.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

36.

1st Floor

1

F8

754.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

37.

1st Floor

1

F9

 

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

38.

1st Floor

1

F10

380.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

39.

1st Floor

1

F11

377.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

40.

1st Floor

1

F12

377.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

41.

1st Floor

1

F13

380.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

42.

1st Floor

1

F13A

753.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

43

1st Floor

1

F15

753.17 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

44.

1st Floor

1

F16

427.25 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

45.

1st Floor

1

F18

2,247.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

46.

1st Floor

1

F19

570.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

47.

1st Floor

1

F20

411.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

48.

1st Floor

1

F21

411.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

49.

1st Floor

1

F22

822.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

50.

1st Floor

1

F23

 

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

51.

1st Floor

1

F23A

411.00 kp

Ruang Pejabat

Tawaran Terbuka

52.

1st Floor

1

F25

411.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

53.

1st Floor

1

F26

411.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

54.

1st Floor

1

F27

414.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

55.

1st Floor

1

F28

411.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

56

1st Floor

1

F29

411.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

58.

1st Floor

1

F30A

11,448.37 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

59.

1st Floor

1

F30B

35,583.98 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

60.

2ND FLOOR

1

SF3

5449.98 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

61.

3RD FLOOR

1

TF1

20,687.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

62.

3RD FLOOR

1

TF2

7,667.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

63.

3RD FLOOR

1

TF3

10,430.00 kp

RUANG NIAGA

Tawaran Terbuka

Pemohon mestilah terdiri daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan kepada penduduk yang menetap di Negeri Melaka sahaja.

Pemohon berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup tawaran. Pemohon hendaklah mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Unit Penswastaan , MPHTJ, Aras 2, Melaka Mall di Portal Rasmi MPHTJ melalui http://www.mphtj.gov.my atau datang sendiri ke Unit Penswastaan, MPHTJ. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar semula ke Unit Penswastaan, MPHTJ sebelum tarikh tutup permohonan.